Kastanjeskolan Kastanjeskolan Den lilla skolan i den stora staden

Välkomna till Kastanjeskolan!
Kastanjeskolan är en fristående småskalig grundskola med fritidshem
i Sofielund, Malmö. Skolan drivs av en ideell förening som inte är vinstdrivande och Kastanjeskolan har en allmän pedagogisk inriktning, men betonar språk och kommunikation och är religiöst och politiskt obunden.
 

Kastanjeskolan är en skola som strävar efter:

 
• att alla elever känner trygghet och glädje.

• att språk och kommunikation ges hög prioritet och där kunskap står i centrum. Vi lägger extra energi på våra kärnämnen matematik och svenska och har profilen språk och kommunikation.

• att alla elever får självförtroende och framtidstro.

• att elevernas nyfikenhet och vilja att lära tas tillvara, uppmuntras och utvecklas.

• att bara ha ca 20 elever per klass.
Vi har totalt omkring 200 elever på skolan.

• att kreativitet och praktiska arbetssätt ges stort utrymme.

• att föräldrarna känner sig delaktiga och fungera som en resurs för skolan. Att ha ett bra nätverk mellan skola och föräldrar ger en extra trygghet och grund för ett bra klimat på skolan.

• att förskoleklass, fritidshem och skola bildar en helhet där alla ska känna sig välkomna och trygga.

• att alla lärare har lärarlegitimation med bred kompetens.

* vi satsat på IT.
Skolstart
 Alla elever hälsa välkomna måndagen den 25 augusti kl. 8.30...

INFORMATION OM ANTAGNING AV ELEVER TILL FÖRSKOLEKLASS HT 14
  Bästa föräldrar!   Tack för att ni ställt ert barn..

Rutiner för antagning och köhantering av elever
  Kastanjeskolans rutiner för antagning och köhantering av ..

Dags för betyg
Det finns en länk till Skolverkets broschyr "Dags för betyg" under rub..

Musikvideo från Fritids
Åse Johansson har tillsammans med barnen i förskoleklassen, klass 1,2..
Producerad av Mild Media
Cookies