Kastanjeskolan Kastanjeskolan Den lilla skolan i den stora staden
Styrelsen  |  Stadgar  |  Verksamhetsberättelse  |  
Föreningen Kastanjeskolans styrelse

På Kastanjeskolan strävar vi efter att föräldrarna känner sig delaktiga och fungerar som en resurs för skolan. Att ha ett bra nätverk mellan skola och föräldrar ger en extra trygghet och grund för ett bra klimat på skolan.

Kastanjeskolan drivs av den ideella Föreningen Kastanjeskolan, vars styrelse väljs vid årsmötet. Styrelsen består av föräldrar till barn på skolan och är huvudman för skolan. Styrelsen verkar för att främja kvalitet inom skolan, för att skapa en solid bas för utbildning och har ansvar för budget, lokaler, arbetsmiljö etc. Det pedagogiska ansvaret är delegerat till rektorn.

Är du intresserad av att bli invald i styrelsen eller har frågor om styrelsens arbete är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen!

Vi som är med i styrelsen är:
 Johanna Ekberg, ordförande, telefon: 0709-69 41 35
(Ella åk 4, Lucas åk 1)
 Magnus Bengtsson, v.ordförande, telefon: 0737-13 16 52
(Miranda fskl, Ossian åk 5)
Malin Enarsson, kassör, telefon: 0701-44 78 35
(Siri åk 9, Max examen 2010, Fabian examen 2013) 
Johanna Dahlgren Thresh, sekreterare. telefon: 0701-46 63 66
(Iggy åk 8, James åk 4)
Anna Ponnert, ledamot, (Freja åk 4, Livia åk 6)
Camilla Säll, rektor, adjungerad ledamot. telefon: 0703-45 37 57
(Bella åk 1, Henrik examen 2010)
Marie-Sol Sandberg Nasr, suppleant (Olivia fskl)
Joakim Fribyter, suppleant (Vidare-Lo fskl, Ira-My åk 3, Alvar-Lo åk 6, Yrsa åk 9)
 

 
Bli medlem

Som medlem i Föreningen Kastanjeskolan kan du vara med och påverka verksamheten. Du kan t.ex. ingå i en av de arbetsgrupper som finns för olika frågor.

Du som vårdnadshavare eller ditt barn behöver inte vara medlem för att få en skolplats på Kastanjesskolan. Däremot skall minst en vårdnadshavare vara medlem i föreningen för att få nyttja fritidshemsverksamheten.

Kastanjeskolan behöver ditt stöd, bli medlem!

Sätt in 100 kr på Postgiro 1288971-3, skriv "medlemskap", ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress på inbetalningskortet så är du medlem innevarande läsår.

Cookies