Kastanjeskolan Kastanjeskolan Den lilla skolan i den stora staden

FAQ

Vanliga frågor från vårdnadshavare

Fråga: Hur loggar man in i elevkön?
Svar
: När vårdnadshavarna loggar in elevkön för att ändra uppgifter loggar de inte in via vanliga

SchoolSoft utan via länken Logga in i formuläret.
Härifrån kan de sedan ändra sina egna kontaktuppgifter och behöver inte gå via skolan.

Bild 6: Vårdnadshavarna loggar in i elevkön.

Fråga: Jag har skrivit in fel år, hur ändrar jag?
Svar
: Administratören på skolan är den som kan ändra startår och årskurs.

Fråga: Jag får information om vilket kö-id jag har, men vilken är min köplats?
Svar:
Köplatsen kan variera eftersom barn med syskonförtur kan komma att ställa sig i kö vid ett

senare tillfälle. Skolan kan meddela ett ungefärligt besked om hur eleverna ligger till.

page11image7400 page11image7568 page11image7728

11

Fråga: Jag har sökt till fel skola?
Svar:
Vårdnadshavaren måste göra en ny ansökan till den rätta skolan. Man kan inte flytta en

ansökan från en skola till en annan.

Fråga: Jag tog bort mitt barn från kön, eftersom jag skrev fel i min anmälan, nu kan jag inte ansöka igen.

Svar: Barnet ligger som inaktivt i skolans elevkö. Administratören måste markera eleven med status ”I kö”. Sedan är det administratören som kan ändra i uppgifter om startår och årskurs. 

Cookies