Kastanjeskolan Kastanjeskolan Den lilla skolan i den stora staden

Dags för betyg
Det finns en länk till Skolverkets broschyr "Dags för betyg" under rubriken Grundskola som har en underrubrik Betyg.

Broschyren innehåller information om elevernas rättigheter, betygsskalan, de nationella proven samt vad som gäller om ditt barn är frånvarande från skolan.
Rutiner för antagning och köhantering av elever
Kastanjeskolans rutiner för antagning och köhantering av elever För att säker..

Dags för betyg
Det finns en länk till Skolverkets broschyr "Dags för betyg" under rub..
Cookies