Kastanjeskolan Kastanjeskolan Den lilla skolan i den stora staden

Läsårstider 17/18


Läsårstider 2017-2018 

 

HT 2017   

 

2017-08-24 – 2017-12-21  elever 

 

Lovdagar 

 

2017-10-30 – 2017-11-03    elever 

 

VT 2018 

 

2018-01-09 – 2018-06-14     elever 

 

Studiedagar 

 

2018-01-08              skola och fritids 

 

2018-04-30              skola          

 

Lovdagar 

 

2018-02-19 – 2018-02-23   

 

2018-03-26 – 2018-04-02 

 

2018-05-10

 

2018-06-06

Eleverna slutar 2018-06-14 

 

 

 

 

  

Läsårstider 17/18
Läsårstider 2017-2018    HT 2017      20..

Rutiner för antagning och köhantering av elever
Kastanjeskolans rutiner för antagning och köhantering av elever För att säker..

Dags för betyg
Det finns en länk till Skolverkets broschyr "Dags för betyg" under rub..
Cookies