Kastanjeskolan Kastanjeskolan Den lilla skolan i den stora staden
Personal  |  Timplan  |  Kursplaner  |  Elevråd  |  Betyg  |  Blogg  |  
Grundskola
Fyll siffrorna i rutan ovan


Johan Collin
Legitimerad lärare 4-9 i alla so-ämnena.

Anette Jeppsson
Fritidsledare.

Jasmin Kravic
Barnskötare.

José Luis Morales
Legitimerad lärare 4-9 i spanska och franska. Förstelärare.

Susanne Nilsson
Legitimerad lärare fsk-9. Samt biträdande rektor.

Jonas Säll
Legitimerad lärare idrott 6-9 samt specialpedagog.

Marianne Viberg
Specialpedagog.Juan Da Costa
Lokalvårdare/vaktmästare.

Nils Larsson
Skolkurator. 

Camilla Sjöbergh


Camilla Säll
Rektor

Niklas Svensson
 Förskolelärare och fritidspedagog.

Petra Håkansson
 Förskolelärare. Samt ansvarig på fritids.

Antonio Mendez
 Lokalvårdare/vaktmästare.

Jonas Fajersson
 Legitimerad lärare 1-7 samt specialpedagog.

Hassan Nesajer
 Barnskötare.

Emma Persson
Legitimerad lärare 1-6.


Andigone Nunez
 Legitimerad lärare 1-6 samt speciallärare.

Maria Janfalk
 Legitimerad lärare. Svenska och musik åk 1-9.

Sofie Petersson
 Elevresurs.

Emre Beba
 Fritidsledare

Annika Flomèn
Skolsekreterare 

Cookies